Tjänster

Planering & samordning

Poppel Consulting projektleder er flytt - eller omstöpning - av kontoret, planerar och samordnar alla tänkbara delar som behövs. Det kan handla om lokal, inredning, IT/AV, säkerhet, facility management, flytt, kommunikation, hållbarhetsaspekter, digitalt arbetssätt och beteende. Det omfattar även upphandling och kravställning av leverantörer och specialister.

Arbetsplatsstrategi

Poppel Consulting är insatta i alla delar av en arbetsplatsförändring. Det kan till exempel handla om arbetsplatsstrategi där vi hjälper er med frågor som:

  • Hur påverkar era behov framtida kontor och arbetssätt?
    (Det behöver inte betyda "flytt")
  • Vilka hållbarhetsaspekter är viktiga för er? 
    (Återbruk av möbler och IT/AV-utrustning, ur byggperspektiv, fraktioner/sortering)

Hyresgästanpassning

Poppel Consulting är hyresgästens kontaktperson gentemot bygg, för att anpassa lokal och kontor efter de krav och det arbetssätt som hyresgästen har tänkt sig. 

Hur kan jag hjälpa dig? 

Anlita mig om ni ska förändra er arbetsplats.